Advokátní kancelář Polák a Drobný

Úvod

JUDr. Karel Polák, advokát

Mgr. Ing. Jan Drobný, advokát

Advokátní kancelář Polák & Drobný poskytuje své právní služby zejména v uvedených oblastech práva: Občanské právo a rodinné právo, Právo nemovitostí, bytové právo, Pracovní právo, Obchodní právo, Správní právo, Veřejné zakázky, Právo životního prostředí, Trestní právo. Vždy v zájmu o maximální ochranu práv a zájmů klienta s akcentem na nalezení nejvhodnějšího řešení.